Cele

Start-up: Rentowność i efektywność

Zrównoważony rozwój w przyszłości. Poza tym, w zależności od przyszłych i hipotetycznego finansowania, jednym z celów dla startupów musi być osiągnięcie bardzo pożądanej ...